Boysbandy i girlsbandy popowe

Ogólnie mówiąc pop jest to muzyka popularna, sam termin może być jednak wieloznacznym. W bardzo szerokim ujęciu tego pojęcia uznać będziemy mogli, że muzyka pop jest każdym z rodzajów muzyki, niezależnie od tego jaki charakter ona przyjmuje. Natomiast jeśli chodzi o węższy zakres to w tym przypadku popem nazwać będziemy mogli o wiele bardziej miękkie i nastawione na odbiorców masowych odłamy różnych gatunków muzycznych, przede wszystkim muzyki rockowej. Muzyka pop charakteryzowała będzie się przede wszystkim swoją bardzo dużą prostotą, melodyjności oraz o wiele szerszym niż w przypadku muzyki rockowej wykorzystaniu instrumentów elektronicznych oraz wszelkiego rodzaju technik nagraniowych. Za artystów popowych uważać będziemy wszystkich tych, którzy tworząc swoją muzykę kierować będą się ogólnie przyjętą modą oraz gustami publiczności, zatracając to co w piosence jest najważniejsze, a mianowicie odpowiedni przekaz. Artyści, którzy przyznają się, że śpiewają tylko i wyłącznie dla pieniędzy oraz to czego chcą ludzi, to naprawdę nieliczna grupa, reszta natomiast próbuje sztucznie dopinać jakieś ideologie.

Boysband

Boysbandy to kolejne wytwory muzyki popularnej, są to po prostu większe zespoły muzyczne, które składają się z kilku młodych mężczyzn. Nie muszą posiadać oni zbytniego talentu wokalnego, wystarczy, aby dobrze wyglądali, mieli odpowiednią aparycję oraz potrafili się zachować tak, aby nakłonić do siebie fanki. Utwory, które wykonują takowe boysbandy kierowane są przede wszystkim do nastoletniej młodzieży, przede wszystkim dziewczyn. Zespoły takie tworzone są przeważnie na drodze sztucznych przygotowań producenta, który podczas castingów z pomiędzy tysięcy młodych ludzi wybiera grupę, która najbardziej mu odpowiada. Prawa autorskie, nazwa grupy i wszystkie inne szczegóły zależne są od producenta, rzemieślnicy w takowym zespole, gdyż raczej nie można ich już nazwać muzykami nie wymyślają nawet własnych tekstów. Boysbandy to czysty marketing a nie tworzenie muzyki dla radości, gdzie obowiązuje całkowite podporządkowanie producentowi oraz uzyskanie jak największej popularności, by wygenerować jak największe dochody, gdzie większość z nich trafia właśnie do producenta, który kieruje wszystkim.

Wraz z rozwojem rynku muzyki pop jak grzyby po deszczu zaczęły wyrastać amatorskie zespoły składające się z kilku młodych mężczyzn. Ich grupą odbiorców jest środowisko nastolatków płci żeńskiej. Pierwotnie zespoły te powstawały amatorsko, z kilku zapaleńców, którzy chcieli śpiewać. Obecnie producent projektuje zespół i następnie na castingu wybiera odpowiednich członków spośród często tysięcy kandydatów. Sukces boysbandu zależy od wielu czynników, nad którymi czuwa sztab kompozytorów, tekściarzy, choreografów, stylistów i marketingowców. Nie wystarczy bowiem zrobić chwytliwy produkt i ładnie go opakować, trzeba go jeszcze sprzedać jak największej grupie nabywców. Najbardziej znanym boysbandem był zespół Backstreet Boys.

Just 5

W okresie popularności amerykańskich boysbandów na świecie oraz dużego zafascynowania Polski zachodem na naszym terenie powstał nasz całkowicie rodzimy boysband, co miało miejsce w roku 1997, a mianowicie nosił on nazwę Just 5. Skład zespołu został wybrany podczas trwających przez dosyć długi okres czasu castingów. Pierwsza nagrana płyta jak na polskie realia okazała się bardzo dużym sukcesem, gdyż sprzedanych zostało ponad sto tysięcy egzemplarzy płyty. Grupa podobnie jak w innych krajach skierowana była przede wszystkim do nastolatków, głównie dziewczyn. Zespół nie trwał jednak długo, a mianowicie od roku 1997 do 1999 w czasie tym zdołał jednak wydać trzy płyty, gdzie wszystkie z nich okazały się sukcesem, potem jednak za duże tempo pracy oraz coraz mniejsze zainteresowanie boysbandami sprawiło, że zespół został rozwiązany.

Girlsband

Podobnie jak boysband to zespół muzyczny składający się z samych młodych mężczyzn śpiewających dla nastoletnich kobiet, girlsband to zespół muzyczny składajacy się wyłącznie z młodych kobiet. Utwory girlsbandu skierowane są głównie do nastoletniej młodzieży, niezależnie od płci. Również podobnie jak w przypadku boysbandów, zespoły tworzone są na zamówienie przez producentów w drodze castingu a na sukces zespołu pracuje cały sztab ludzi, którzy dbaja o odpowiedni wizerunek marki, jaką faktycznie staje się zespół po wejściu na szczyty listy przebojów. Najsłynniejszy girlsband to bez wątpienia Spice Girls. Ta grupa brytyjek zawojowała świat, a ich utwory do dziś są grane we wszystkich dyskotekach na każdej szerokości geograficznej.