Flet

Jest to instrument dęty drewniany mimo tego, że współcześnie większość jego form wykonywana jest z metalu, nawet ustnik. Ma formę cienkiej, pustej w środku rury. Najpopularniejszy jest flet poprzeczny, głównie stosowany do muzyki poważnej. Ponadto znaleźć można też flet prosty w różnych oktawach, flety barokowe, renesansowe i wiele innych. Najsłynniejszymi flecistami w historii muzyki byli między innymi Janos Balist, James Galway, Alain Marion, Patrick Gallois, Peter-Lukas Graf, Pierre-Yves Artaud oraz Łukasz Długosz.