Fortepian

Jest to instrument strunowy, ale jednocześnie klawiszowy i młoteczkowy. Posiada on struny rozpięte na specjalnej stalowej ramie, które uderzane są młoteczkami z filcem poprzez naciśnięcie określonego klawisza. Zaraz po uderzeniu młoteczek odbija się od struny i rozlega się odpowiedni dźwięki, odpowiadający danej strunie (które różnią się swoją grubością i długością). Mniejszą formą fortepianu jest fortepian mały bądź w ogóle pianino. Najpopularniejszymi i najbardziej znanymi producentami fortepianów są między innymi: Steinway, Yamacha, Fabioli, Kawai, Krall i Seidler, Calisia, Legnica itp.