Historia

Pierwsza wzmianka o muzyce pop pojawia się już w 1926 roku w odniesieniu do dowolnej muzyki, która jest odbierana przychylnie przez szeroką rzeszę słuchaczy, czyli jest popularna wśród ludzi. Następnie w 1950 roku w Wielkiej Brytanii użyto tego określenia dla nazwania rock and rolla oraz innych gatunków muzycznych, na które rock and roll miał wpływ. Zatem z jednej strony pop pojawiał się jako określenie muzyki przychylnie odbieranej przez szerokie grono słuchaczy, czyli popularnej, a z drugiej było to określenie stosowane dla wszelkich nieklasycznych gatunków muzyki. Mniej więcej od lat 1970 nazwa pop zaczęła być używana jako przeciwieństwo do muzyki rockowej. Obecnie muzyke pop tworzyć może każdy gdyz jest to miks wszsytkiego i nie podlega już żadnym normom czy klasyfikacjom.