Historia

Pomimo tego że muzyka ludowa posiadać będzie naprawdę głębokie korzenie i sięga początków ludzkiej kultury, to samo zapoczątkowanie gatunku folk w rozumieniu współczesnym przypadać będzie na przełom wieków osiemnastego oraz dziewiętnastego, kiedy to profesjonalni muzyki zaczęli coraz bardziej interesować się formą ludzkiej działalności. Muzyka folk bardzo często tworzona będzie przy wykorzystaniu tradycyjnych instrumentów, jednocześnie wywarła ona bardzo duży wpływ na muzykę romantyczną, kiedy to kompozytorzy wykorzystali elementy pochodzące z tego właśnie gatunku w swoich kompozycjach, posługują się środkami wyrazu, które można uznać za typowe dla muzyki poważnej. Muzyka folk następnie przeniesiona została do Ameryki północnej przez emigrantów, którzy pochodzili z terenów Wielkiej Brytanii. Została dodatkowo zachowana w swojej czystej oraz tradycyjnej formie, a w szczególności jeśli chodzi o stosunkowo odizolowane społeczności, które zamieszkują region Appalachów. Takowa muzyka dała między innymi początek stylowi, który obecnie znany będzie większość nam jako folk tradycyjny. Folk tradycyjny wykonywany był na różnych, przede wszystkim łatwych i prostych instrumentach takich jak gitara, flet prosty, skrzypce, czy też instrumenty perkusyjne. Spełniał on między innymi funkcję muzyki tanecznej, przez co mógł być tylko i wyłącznie instrumentalnym bardzo często jednak przybierał także formę śpiewaną.