Historia

Największe znaczenie w przypadku rozwijania się muzyki reggae z całą pewnością działające na ulicach amerykańskich miast w latach sześćdziesiątych oraz siedemdziesiątych różnego rodzaju style grania tej muzyki oraz różne soundsystemy, który prowadzone były przez producentów muzycznych. W momencie jednak kiedy powstał bluebeat nastąpiło zainteresowanie oraz zapotrzebowanie na muzykę rodzimą, wykonywaną przez także artystów. Poszukiwania jamajskich muzyków doprowadziły w krótkim czasie po powstania specyficznego gatunku, który określany jest często jako ska i który łączył będzie w sobie cechy wielu innych gatunków. W latach sześćdziesiątych działania polityczne szczególnie premiera Jamajki miały wpływ na zwiększenie się popularności muzyki jamajskiej. Organizował on między innymi festiwal Jamajki, gdzie prezentowane były osiągnięcia jamajskiej kultury z każdego kolejnego roku. Dodatkowo festiwal ten był możliwością przyczynienia się do czysto narodowych nastrojów w jamajskiej muzyce. W roku 1962 kiedy Jamajka odzyskuje niepodległość zaczynają na nią powracać muzycy, którzy opuścili ją przed laty. Do charakterystycznych cech muzyki reggae będzie przede wszystkim niejednokrotne wykorzystywanie przez artystów jednego rytmu, czyli tego samego riddimu, na którym powstają piosenki w liczbie nawet kilkudziesięciu. Wiązało się to między innymi z wysokimi kosztami pozyskiwania sesyjnych muzyków w porównaniu z samymi usługami wokalistów.