Instrumenty dęte

Instrumenty dęte to dość szeroka grupa instrumentów, którą możemy podzielić na instrumenty dęte blaszane, drewniane i klawiszowe. Przy czym należy zauważyć, że wszystkie z reguły są wykonane z metalu. Skąd więc taki podział? Wynika on wyłącznie z materiału wykorzystanego do budowy elementu, który służy do wzbudzania wibracji. Raz jest to drewniany stroik, a w innym przypadku ustnik wykonany z metalu. W instrumencie dętym za źródło dźwięku odpowiada strumień powietrza znajdujący się w jego wnętrzu. Na wysokość dźwięku wpływa długość rury. Dłuższa rura spowoduje, że dźwięk będzie niższy. Do instrumentów dętych drewnianych zaliczymy np. saksofon, do blaszanych – trąbkę, a klawiszowych – fisharmonię.