Instrumenty dęte

Tego typu instrumenty posiadają swoje dźwięki poprzez drgający wewnątrz instrumentu słup powietrza. Wysokość owego dźwięku zależy między innymi do długości rury, sposobu wdmuchiwania powietrza i ilości zatkanych otworów owego instrumentu. Jednocześnie im rura jest dłuższa, tym uzyskiwany dźwięk jest niższy. Barwa dźwięku zależy już tutaj od samej budowy instrumentu, materiały, który został wykorzystany do jego budowy, rodzaju wibratora, sposobu zadęcia i wiele innych. Wybór określonego dźwięku dokonywany jest poprzez otwieranie i zamykanie otworów, przełączanie odcinków rur poprzez wentyle, regulowanie długości rury poprzez suwak itp. Instrumenty dęte najczęściej dzieli się na drewniane i blaszane. Wyróżnia się ostatnio również instrumenty dęte klawiszowe. Podział ten odnosi się głównie do elementu, które pobudza wibrację, a więc głównie ustnik. Jeśli jest on wykonany (pierwotnie) z drewna, to instrument zalicza się do dętych drewnianych, a jeśli metalowy – do dętych blaszanych.