Instrumenty elektroniczne

W tym przypadku dźwięk powstaje poprzez syntezę, dociera do odbiorców poprzez przetwornik elektroakustyczny. Okazuje się, ze do około lat sześćdziesiątych jedynym sposobem syntezy akustyki poprzez elektronikę, było wykorzystanie lampowych oscylatorów RLC. Jednakże poprzez ich rozmiary, zużycie energii itp., utrudniały one realizację faktycznej, przyjemnej syntezy dźwięków, głównie na większą skalę. Później odkryto półprzewodniki, nastąpiła miniaturyzacja wszystkiego, pojawiły się układy scalone, które dały możliwość opracowania dźwięku na większą skalę. Lata siedemdziesiąte przyniosły technikę cyfrową, analogową syntezę dźwięku, dzięki czemu instrumenty elektroniczne stały się o wiele łatwiej dostępne. Wśród nich należy wymienić między innymi syntezatory i samplery, komputery do produkcji muzyki, czyli po prostu stworzono też instrumenty wirtualne, programy, które działają pod kontrolą sekwencerów, pełniąc rolę instrumentów muzycznych. Wyróżnia się też typowe instrumenty elektroniczne, jak skrzypce, gitara, kontrabas i wiele innych.

Muzyka elektroniczna

Jest to swoista muzyka, która tworzona jest z pomocą elektrofonów, jak i innych urządzeń elektronicznych, których zadaniem jest przetwarzanie dźwięków pozamuzycznych lub generowanych przez instrumenty akustyczne klasyczne. Po raz pierwszy termin ten pojawił się na początku lat pięćdziesiątych dwudziestego wieku. Z kolei pierwsze tego typu występy miały już miejsce nawet w latach trzydziestych, na przykład podczas występu Orkiestry Elektronicznej instytutu Heinricha Hertza w Berlinie. Składem orkiestry były: 2 thereminy, 1 trautonium, 1 hellertion, w fortepian elektryczny, 1 pianino elektryczne, 1 skrzypce elektryczne oraz 1 wiolonczela elektryczna.

Syntezator

Dźwięk jest tutaj syntezowany poprzez układy elektroniczne, modelowanie odpowiedniego kształtu napięcia, wzmacnianie go na wzmacniaczu, zamienianie przez głośnik na falę akustyczną. Może się to odbywać poprzez drogę analogową lub cyfrową, z czego ta druga jest ostatnio coraz częściej stosowana. Syntezator, aby mógł spełniać swoje zadania, wyposażony jest w niektóre elementy, jak: filtry do kształtowania dźwięki, generatory przebiegów prostokątnych, trójkątnych, piłokształtnych, sinusoidalnych i wielu innych, elektroniczne generatory szumu, urządzenie sterujące, a więc na przykład klawiaturę, a także urządzenia do wywoływania dodatkowych efektów, jak kamera pogłosowa.

Sampler

Jest to typowy klawiszowy instrument należący do rodziny elektrofonów elektronicznych. Jego zadaniem jest odgrywanie wcześniej nagranych próbek dźwięków danych instrumentów akustycznych, innych dźwięków muzycznych, a nawet niemuzycznych, które mają zostać użyte w muzyce. Proces ten nazywa się samplingiem. Istnieje możliwość współpracy samplerów z sekwencerami. Współcześnie różnica między samplerami z syntezatorami zaciera się. Wielokrotnie można się nawet pokusić o sformułowanie, że nowoczesne komputery do produkcji muzyki przejęły rolę samplerów jako instrumenty wirtualne.

Gitara elektryczna

Jest to taki instrument, w którym drgania stalowej struny przekształcane są na napięcia elektryczne poprzez przetwornik elektromagnetyczny. Pierwsza tego typu gitara powstała na początku lat trzydziestych dwudziestego wieku przez George’a Beauchamp’a. Do dzisiaj gitara ta cieszy się wprost ogromną popularnością. Pierwszymi posiadaczami gitary elektrycznej byli: Charcie Christian, T-Bone Walker. Jednym z lepszych i sławniejszych producentów tego typu instrumentów był Leo Fender. Stosowana jest do głównie do muzyki rockowej, metalowej, ale również jazzu, country, a w latach pięćdziesiątych zeszłego wieku przede wszystkim do utworów rock-and-rollowych.

Skrzypce elektryczne

Pudło rezonansowe w tego typu instrumentach zostało zredukowane bądź też całkowicie wyeliminowane. Dźwięk ze strun jest wzmacniany poprzez przetwarzanie sygnału elektrycznego. Przetwornik jest wmontowany i określa się go nazwą przystawki elektrycznej. Dźwięk przetwarzany na sygnał elektryczny jest wysyłany do wzmacniacza, gdzie jest modelowany poprzez filtry i procesor efektów, a potem wysyłany do głośników, gdzie przetwarzane to jest znowu na dźwięk. Głównymi światowymi i polskimi wykonawcami muzyki na skrzypcach elektrycznych są między innymi: Nigel Kennedy, Emilie Autumn, Michał Jelonek czy Michał Urbaniak.

Kontrabas elektryczny

Inną nazwą jest stiuk. Jest to kontrabas, w którym dźwięk pojawia się poprzez struny, ale dodatkowo jest on wzmacniany poprzez przetwornik i wzmacniacz elektryczny. Brak jest tutaj pudła rezonansowego. Jest to więc w połowie instrument akustyczny, a w połowie elektryczny. Wielokrotnie odnaleźć można w tym połączeniu niezamierzone interferencje. Został on wymyślony dla eliminacji dudnienia tradycyjnego kontrabasu w jazzie. Posiada on swoiste cechy brzmienia gitary basowej bezprogowej, ale jednocześnie z możliwością grania smyczkiem.