INSTRUMENTY

Jest to przyrząd który wytwarza dźwięk i jest przeznaczony do wykonywania muzyki. Sam dźwięk w danym instrumencie jest wytwarzany za pomocą wibratora. Na wysokość dźwięku i jego barwę wpływają właściwości fizyczne wibratora. Należy on do głównego elementu muzycznego oprócz incytatora i rezonatora. Instrumentami muzycznymi często są nazywane przedmioty o niemuzycznym przedstawieniu, jak dzwon wieżowy. Instrumenty muzyczne zostały podzielone na strunowe, dęte i perkusyjne. Zaś klasyfikacja naukowa dzieli instrumenty na idiofony, membranofony, chordofony, aerofony, elektrofony. Jednak najbardziej popularny podział dzieli instrumenty na smyczkowe, szarpane, uderzeniowe, skrzypcowe, młoteczkowe, dęte, które są ustnikowe, wargowe, stroikowe, drewniane, blaszane. Do instrumentów perkusyjnych zalicza się uderzeniowe, płytkowe, sztabkowe, rurowe, prętowe i elektroniczne. Każdy z tych instrumentów składa się na orkiestrę. Wykorzystuje go wiele zespołów w zależności od potrzeb.