Style jazzowe

Style jazzowe Jazz, jak żaden inny gatunek muzyczny, rozwinął się bardzo intensywnie w różne strony. Ma to prawdopodobnie swoją przyczyne w fakcie, że istotną cechą […]

Odmiany Jazz’u

Jazz to, pomijając klasykę, najstarszy gatunek muzyczny, mający już ponad stuletnią historię. A co za tym idzie, posiada szereg odmian i podgatunków, powstałych w wyniku […]

Jazz

Jazz jest bardzo silnie związany z bluesem. Ten gatunek muzyczny powstał na początku dwudziestego wieku na południu Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, a konkretnie w Orleanie. […]