Muzyka pop

Ogólnie mówiąc jest to muzyka popularna, sam termin może być jednak wieloznacznym. W bardzo szerokim ujęciu tego pojęcia uznać będziemy mogli, że muzyka pop jest […]

Muzyka elektroniczna

Ten typ muzyki tworzony jest przede wszystkim przy wykorzystaniu elektrofonów, czyli elektronicznych instrumentów muzycznych, czy też w oparciu tylko i wyłącznie o nie. Oprócz tego […]

Muzyka folkowa

Muzyka folk będzie jednym z gatunków muzyki popularnej oraz rozrywkowej, która wywodzi się bezpośrednio od muzyki ludowej. Sam termin folku posiadać będzie kilka znaczeń i […]

Reggae

Jest to jeden ze współczesnych stylów muzyki rozrywkowej, którego korzenie sięgają gorącej Jamajki. Niezwykły rozwój tejże muzyki przypadł na koniec lat pięćdziesiątych wieku dwudziestego, kiedy […]

Pop

Pop jest skrótem od muzyki popularnej, a oprócz tego termin ten często posiada także wiele innych znaczeń. W sensie najszerszym uznać będziemy mogli, że muzyka […]

Jazz

Jest jednym z gatunków muzycznych zaliczanych obecnie do muzyki rozrywkowej, którego powstanie datowane jest na okres około dwudziestego wieku, gdzie centrum rozwoju tej muzyki były […]

Muzyka rozrywkowa

Jest obok muzyki poważnej jednym z podstawowych rodzajów muzycznych, który obejmować będzie bardzo szeroką grupę różnego rodzaju gatunków oraz nurtów właśnie jeśli chodzi o muzykę. […]

Muzyka celtycka

Charakterystyczny rodzaj celtyckiej muzyki, często będzie określany także mianem celtyckiego folku, gdzie wywodzić będzie się on od tradycji kolejnych celtyckich narodów, które zamieszkiwały przede wszystkim […]

Trebunie-tutki

Zespół ten jest jednym z polskich przedstawicieli muzyki ludowej, czy też folkowej. Sama nazwa wywodzić będzie się od nazwiska muzykującej już kolejne pokolenia rodziny z […]

Popularność

Odrodzenie muzyki folkowej przypadka na okres lat pięćdziesiątych oraz sześćdziesiątych kiedy to na rynku rock and rolla nastąpił swojego rodzaju krach spowodowany między innymi przez […]