Flet

Głównym rodzajem fletu jest flet poprzeczny, delikatny, podłużny instrument, trzymany, jak jego nazwa sama wskazuje, w poprzek. W przeciwieństwie do popularnych szkolnych fletów czy podobnych […]

Saksofon

Istnieją trzy popularne rodzaje saksofonów, różniące się od siebie zakresem dźwięków: altowy (najpowszechniej występujący), sopranowy (dający wyższe dźwięki niż altowy) i barytonowy (dający dźwięki najniższe). […]