Keyboard

Keyboard jest to urządzenie elektroniczne wyposażone w klawiaturę i mniej lub bardziej rozbudowany moduł brzmieniowy. Keyboard sam w sobie nie jest instrumentem czy brzmieniem, a raczej narzędziem służącym do wydobywania dźwięków naśladujących inne instrumenty za pomocą klawiatury muzycznej. „Naśladowanie” odbywa się dzięki przechowywanym w module brzmieniowym próbkom dźwiękowym odpowiadającym poszczególnym instrumentom. O ile dawniej brzmienia te były dość sztuczne i nienaturalne, dzisiaj dzięki rozwojowi technologii, która umożliwia wykorzystanie w keyboardzie jak największej ilości dobrej jakości próbek dźwiękowych innych instrumentów, brzmienia te są niekiedy tak realne, że odtworzone wraz z innymi partiami nie ukazują dużej różnicy. O ile dawniej keyboardy spotykało się dość często w zespołach popowych czy rockowych, dzisiaj zastępuje się je raczej prawdziwymi instrumentami, a wykorzystanie keyboardów ogranicza się do minimum lub do pracy w studio. Dużo częściej dzisiaj keyboardy są utożsamiane z muzyką weselną i chodnikową i innymi przejawami muzyki bankietowej.