Klarnet

Jest to instrument dęty drewniany. Należy też do grupy aerofonów stroikowych z pojedynczym stroikiem. Jego skala mieści się między e lub es do g3. Najczęściej wyróżnia się następujące rodzaje klarnetów: piccolo, altowy, basowy, kontrabasowy oraz rożek basetowy. Pierwszy klarnet pojawił się na początku osiemnastego wieku i został stworzony przez Johanna Cristopha Dennera. Później został on udoskonalony poprzez dodanie klap i wydłużenie jego długości. Na początku dziewiętnastego wieku przez Ivana Muellera został zaprezentowany nowy model klarnetu, który obowiązuje do dnia dzisiejszego.