Kultura masowa

Inaczej nazywana będzie także popkulturą. Jak podaje definicja słownikowa za kulturę popularną uznać będziemy mogli ogół jednolitych form masowego uczestnictwa kulturalnego, masowych wytworów takowej kultury, które dodatkowo są jednolitymi, a obecnie użytkowane przez wielkie oraz zróżnicowane grupy odbiorców. W znaczeniu węższym natomiast określenie to odnosić będzie się przede wszystkim do treści, które przekazywane są i odbierane przez środki masowego przekazu, między innymi jeśli chodzi o muzykę pop, która dzisiaj zaliczana jest do jednego z elementów kultury masowej, podobnie jak gazeta, film, radio, komiks, gry komputerowe. Oczywiście nie we wszystkich przypadkach, wytwory te właśnie najczęściej jednak przybierać będą mogły taką formę.