Muzyka folkowa

Muzyka folk będzie jednym z gatunków muzyki popularnej oraz rozrywkowej, która wywodzi się bezpośrednio od muzyki ludowej. Sam termin folku posiadać będzie kilka znaczeń i w najszerszym oraz najbardziej obszernym z nich będzie trudno doszukać się jakiejkolwiek precyzji, gdyż termin ten może jednocześnie dotyczyć ballad szkockich z wieku dziewiętnastego, czy też czarnego bluesa i wielu, wielu innych gatunków muzycznych, które tworzone są przez wyodrębnioną grupę ludzi, dla których muzyka ta może być uznana jako charakterystyczna. Muzyka folkowa inaczej może zostać nazwana po prostu muzyką ludową, czy też regionalną, charakterystyczną dla danej kultury, czy też społeczności.