Muzyka folkowa

Muzyka folkowa uznawana jest jednym z gatunków muzyki popularnej, który wywodzić będzie się przede wszystkim z utworów ludycznych. Sam termin folk posiadać może kilka znaczeń i w najbardziej obszernym znaczeniu oznaczać będzie każdy z rodzajów muzyki, która tworzona będzie przez specyficzną i wyraźnie wyodrębnioną grupę ludzi, czy też grupę społeczną, będzie to więc jednocześnie zbiór ballad szkockich z okresu wieku dziewiętnastego oraz muzyka śpiewania przez górali z Appalachów. Inna z definicji mówić będzie, że muzyka folkowa jest ustnie przekazywanym przekazem, przy wykorzystaniu muzyki o danej społeczności. W tym znaczeniu fol będzie mógł być ograniczony kilkoma nienapisanymi ale obowiązującymi regułami, przede wszystkim musi on sprawiać wrażenie autentyczności, dodatkowo musiał dotyczyć pewnej społeczności, czy też nawet społeczeństwa a oprócz tego powinien on być całkowicie antykomercyjnych, gdzie pierwsza oraz trzecia reguły wykluczały w tym przypadku w większości muzykę rodzaju country. Te reguły zaczęły zacieśniać się tak bardzo, że powstawały prostackie utwory. W okolicznościach sprzyjających jednak dały one możliwość popisania się i wyrażenia swoich poglądów.

Historia

Pomimo tego że muzyka ludowa posiadać będzie naprawdę głębokie korzenie i sięga początków ludzkiej kultury, to samo zapoczątkowanie gatunku folk w rozumieniu współczesnym przypadać będzie na przełom wieków osiemnastego oraz dziewiętnastego, kiedy to profesjonalni muzyki zaczęli coraz bardziej interesować się formą ludzkiej działalności. Muzyka folk bardzo często tworzona będzie przy wykorzystaniu tradycyjnych instrumentów, jednocześnie wywarła ona bardzo duży wpływ na muzykę romantyczną, kiedy to kompozytorzy wykorzystali elementy pochodzące z tego właśnie gatunku w swoich kompozycjach, posługują się środkami wyrazu, które można uznać za typowe dla muzyki poważnej. Muzyka folk następnie przeniesiona została do Ameryki północnej przez emigrantów, którzy pochodzili z terenów Wielkiej Brytanii. Została dodatkowo zachowana w swojej czystej oraz tradycyjnej formie, a w szczególności jeśli chodzi o stosunkowo odizolowane społeczności, które zamieszkują region Appalachów. Takowa muzyka dała między innymi początek stylowi, który obecnie znany będzie większość nam jako folk tradycyjny. Folk tradycyjny wykonywany był na różnych, przede wszystkim łatwych i prostych instrumentach takich jak gitara, flet prosty, skrzypce, czy też instrumenty perkusyjne. Spełniał on między innymi funkcję muzyki tanecznej, przez co mógł być tylko i wyłącznie instrumentalnym bardzo często jednak przybierał także formę śpiewaną.

Popularność

Odrodzenie muzyki folkowej przypadka na okres lat pięćdziesiątych oraz sześćdziesiątych kiedy to na rynku rock and rolla nastąpił swojego rodzaju krach spowodowany między innymi przez skandale na tle obyczajowym oraz i seksualnym największych gwiazd tejże muzyki. Nie można przeceniać roli jaką dla ruchu folkowego odgrywali trzej kolejni ludzie, a mianowicie Guthrie, Seeger oraz Leadbelly. Ten pierwszy, a mianowicie Guthrie urodził się na początku wieku dwudziestego i pochodził z jednej z wsi, która mieściła się w Oklahomie. Jego ojcem był biznesman, który zbankrutował, a matka natomiast zajmowała się osobą, która chora była na dziedziną chorobą, co także stało się jednym z elementów przedwczesnej śmierci tego artysty. Warunki, w których artysta dorastał spowodowały między innymi, że nie udało mu się ukończył szkoły średniej. Posiadał on bardzo charakterystyczny i realistyczny stosunek do świata, który go otaczał. Dlatego jego teksty są głównie reportażami, czy też opisami, rzeczywistości, które przedstawiają prawdę.

Koniec popularności

Z powodu licznych rozłamów wewnątrz ruchu folkowego oraz jednocześnie ponownego wzrostu popularności muzyki fokowej cały ruch powiązany z folkiem błyskawicznie uległ rozpadowi. Jedną z ostatnich prób jego bronienia było zrobienie ogromnego szumu wobec debiutu nowej wschodzącej gwiazdy tejże właśnie muzyki. Folk przez wiele grup uważany był za jeden z archaicznych gatunków muzycznych, gdzie bunt przeciwko komercjalizacji i muzyce popularnej odgrywa bardzo ważną rolę. Główny spadek tej muzyki to chyba przede wszystkim przekonanie autorów że mieszanie polityki oraz muzyki jest jak najbardziej możliwym.

Trebunie-tutki

Zespół ten jest jednym z polskich przedstawicieli muzyki ludowej, czy też folkowej. Sama nazwa wywodzić będzie się od nazwiska muzykującej już kolejne pokolenia rodziny z okolic białego Dunajca, która przeszła ewolucję od małej ludowej kapeli, aż po zespół który ma okazję koncertowania na jednych z największych festiwali muzycznych w całej europie, a także innych zakątkach świata. Bardzo oryginalne i charakterystyczne aranżacje zespołu opierają się przede wszystkim na wykorzystaniu czysto tradycyjnych instrumentów, góralskiej skali oraz specyficznym stylu wykonywania. Współpracować będą z artystami, którzy pochodzą z kraju jak i zza granicy, którzy zaliczani będą do jednych z lepszych i bardziej popularnych.

Muzyka celtycka

Charakterystyczny rodzaj celtyckiej muzyki, często będzie określany także mianem celtyckiego folku, gdzie wywodzić będzie się on od tradycji kolejnych celtyckich narodów, które zamieszkiwały przede wszystkim tereny dzisiejszych wysp brytyjskich, a także Bretanii, Galicji oraz Asturii. Instrumenty, które najczęściej były wykorzystywanymi w przypadku tych utworów to głównie akordeon, dudy, harfa, skrzypce i wiele, wiele innych tym podobnych. Z całą pewnością starożytni Celtowie wykształcili swoje własne style muzyczne, ale wyewoluowały one do tego punktu w którym chęć porównania stylów współczesnych oraz stylów pierwotnych przez ich podobieństwo będzie to bardzo mylącym i jednocześnie ciężkim do zrobienia. Współczesne rodzaje muzyki celtyckiej najczęściej wzorują się na muzyce folkowej Irlandii oraz Szkocji, gdzie czasami przeplatać będą mogły się z szantami, chociaż oczywiście nie będzie musiało to być zasadą, gdyż może być także całkowicie inaczej. Jednym z najbardziej znanych oraz rozpoznawalnych utworów z całą pewnością być może Whiskey in the Jar.