Muzyka pop

Ogólnie mówiąc jest to muzyka popularna, sam termin może być jednak wieloznacznym. W bardzo szerokim ujęciu tego pojęcia uznać będziemy mogli, że muzyka pop jest każdym z rodzajów muzyki, niezależnie od tego jaki charakter ona przyjmuje. Natomiast jeśli chodzi o węższy zakres to w tym przypadku popem nazwać będziemy mogli o wiele bardziej miękkie i nastawione na odbiorców masowych odłamy różnych gatunków muzycznych, przede wszystkim muzyki rockowej. Muzyka pop charakteryzowała będzie się przede wszystkim swoją bardzo dużą prostotą, melodyjności oraz o wiele szerszym niż w przypadku muzyki rockowej wykorzystaniu instrumentów elektronicznych oraz wszelkiego rodzaju technik nagraniowych. Za artystów popowych uważać będziemy wszystkich tych, którzy tworząc swoją muzykę kierować będą się ogólnie przyjętą modą oraz gustami publiczności, zatracając to co w piosence jest najważniejsze, a mianowicie odpowiedni przekaz. Artyści, którzy przyznają się, że śpiewają tylko i wyłącznie dla pieniędzy oraz to czego chcą ludzi, to naprawdę nieliczna grupa, reszta natomiast próbuje sztucznie dopinać jakieś ideologie.