Pop

Pop jest skrótem od muzyki popularnej, a oprócz tego termin ten często posiada także wiele innych znaczeń. W sensie najszerszym uznać będziemy mogli, że muzyka pop jest po prostu każdym z rodzajów muzyki rozrywkowej, niezależnie od tego jaki charakter będzie przyjmować. W zakresie węższym, popem nazywać będzie przede wszystkim bardziej miękkie i nastawione na szerokie grono odbiorców utwory muzyczne i odłamy muzyki rockowej, które charakteryzować będą się melodyjnością, a przede wszystkim swoją prostotą i dużą ilością technik studyjnych i nagraniowych. Często style popowe są łagodniejszymi wersjami stylów pierwotnych, które wyrastają z odmian muzyki rozrywkowej. Za popowych uznać będziemy mogli więc tych artystów, którzy kreują swoją muzykę opierając się tak naprawdę tylko i wyłącznie na gustach publiczności, przy całkowitym zrezygnowaniu z prób przekazania głębszych wartości. Piosenkarz popowy jest tylko rzemieślnikiem, który ma śpiewać i dodatkowo robić to co każe firma nagraniowa, sponsor, producent, czy też menadżer, a przede wszystkim dobrze śpiewać, chociaż dzisiaj nie jest to już takie ważne, a przede wszystkim dobrze wyglądać i skandalizować. Oczywiście nie wszyscy artyści pop będą takimi, jednak niestety wszystko zmierza właśnie w takowym kierunku. Rozwój tejże muzyki spowodował między innymi, że powstało bardzo wiele jej gatunków i oddzielnych stylów muzycznych, których jest naprawdę dużo i gdzie każdy z nich posiadać będzie swoje charakterystyczne cechy.