W praktyce

Okazuje się, że ów system klasyfikacji instrumentów według Hornbostela-Sachsa jest o wiele bardziej skomplikowany. Ważne są między innymi sposoby pobudzania wibratora oraz konstrukcja samego instrumentu. Poziomy poszczególne grupowane są trójkami. Im więcej poziomów, a więc oznaczeń dla danego instrumentu, tym jest on bardziej skomplikowany. Wielokrotnie instrumenty złożone należą do dwóch i więcej grup podstawowych, których to klasy zapisywane są z oddzieleniem poprzez dwukropki bądź też myślniki.