Wiolonczela

Wiolonczela to instrument smyczkowy większy od altówki i skrzypiec, a mniejszy od kontrabasu. Jej rozmiary wymuszają grę na siedząco, trzymają ją w pozycji pionowej. Wiolonczela również jest wykonana z pudła rezonansowego wyposażonego w otwory typu f, z doklejanym bezprogowym gryfem, wzdłuż którego poprowadzone są cztery struny. Dźwięk z wiolonczeli wydobywa się za pomocą smyczka. Dzięki swojemu niższemu brzmieniu wiolonczela jest dużo bardziej powszechnie lubiana niż skrzypce. W przeciwieństwie do skrzypiec czy altówki, wiolonczelę można spotkać także w muzyce rozrywkowej, np. rockowej, jako instrument solowy.